Čím nejlépe vyčistit dlažbu?

Nejprve doporučujeme použít obyčejný rýžový kartáč spolu s obyčejným kuchyňským octem, což je bezpečný čistící prostředek i pro beton (adekvátně nižší účinnosti). Pokud by jeho i opakované použití nebylo ani částečně úspěšné, pak lze použít specializované čističe na betonové povrchy. S těmi je ale potřeba pracovat opatrně a obezřetně, neboť zpravidla fungují na principu rozpouštění povrchové vrstvičky cementového tmele, na kterém je daná nečistota vázána. Jsou na bázi roztoků silných kyselin a lze tedy jimi mnohdy i více pokazit (vždy dobře smočit povrch a nejprve vyzkoušet na malém místě někde bokem).

Dále lze tedy odstranění nečistot z povrchu dlažby provést pomocí vysokotlakého čističe, nejlépe s rotační tryskou nebo kartáčovým nadstavcem. Nejlepších výsledů je dosaženo za současného použití dodatečného ohřevu vody 60-80 °C. Toto čištění je třeba provádět s určitou pravidelností, aby se předcházelo tvorbě špatně odstranitelného filmu. Tento film tvořen usazeninami lze do jisté míry odstranit pomocí chemického čističe.

Pro tento účel doporučujeme čisticí prostředek Čistič betonu PRESBETON . Jedná se o vysoce koncentrovaný čisticí prostředek na bázi roztoku kyseliny s aktivními mycími substancemi. S tímto přípravkem je třeba pracovat ovšem pouze v gumových rukavicích a s ochrannými brýlemi. Zabraňte styku s pokožkou. Pro čištění betonových ploch výrobce tohoto přípravku doporučuje ředění s vodou v poměru 1:3 – 1:10. Před samotným čištěním je třeba povrch plochy ovlhčit vodou. Po nanesení se roztok nechá dostatečně působit a pak se špína okartáčuje a celý povrch se důkladně opláchne vodou. Pro zlepšení čisticího účinku lze použít teplou vodu. Účinek je okamžitě pozorovatelný, neboť se tvoří pěnivý oxid uhličitý. Pokud jsou usazeniny zvláště neústupné, měl by se čisticí proces opakovat. Zásadně ovšem doporučujeme předběžné odzkoušení čistícího procesu a optimálního poměru ředění na jednom kusu dlažby nejlépe na okraji plochy. Po vyčištění a dokonalém vyschnutí plochy bych Vám doporučil povrch ošetřit impregnací REBA SK 30 , kterou naleznete opět v našem sortimentu. Tato impregnace prohlubuje barevný tón výrobku a tvoří ochrannou vrstvu proti opětovnému usazování nečistot. Nanášení provádějte pomocí válečku, štětce nebo vhodného stříkacího zařízení. Impregnaci je třeba dostatečně rozetřít, aby se netvořily místa s příliš silnou vrstvou, která by mohla vytvořit flek. Doporučujeme vyzkoušet na jednom kusu na kraji plochy stejně jako u čištění.

Dalším přípravkem na čištění betonu je REBAnitS , který máme také v nabídce.

NázovRozmery
d x š x v (mm)
Farba/povrch
Cena s DPH
kusov | m²
Zoznam
__ x __ x __
Bez názvu
5,26 €/ks
Zadajte množstvo
0 Kč
0 €
__ x __ x __
Bez názvu
78,58 €/ks
Zadajte množstvo
0 Kč
0 €
Impregnace REBA SK 30
Množství - 1 kg
__ x __ x __
Bez názvu
14,39 €/ks
Zadajte množstvo
0 Kč
0 €
__ x __ x __
Bez názvu
16,72 €/ks
Zadajte množstvo
0 Kč
0 €
Čistič betónu PRESBETON 5l
Množstvo - 5 litrov
__ x __ x __
Bez názvu
24,06 €/ks
Zadajte množstvo
0 Kč
0 €
Impregnácia REBA SK 30
Množstvo - 5 kg
__ x __ x __
Bez názvu
65,92 €/ks
Zadajte množstvo
0 Kč
0 €