Lze použít betonové cihly lícové na stavbu krbu?

Právě výrobek betonová cihla lícová (BCL) by mohl být vhodný pro stavbu zahradního krbu s otevřeným ohništěm. Ohniště je však nutné vyzdít nebo vyložit šamotovými tvarovkami, které by měly zaručit žáruvzdornost. Samotné BCL nejsou schopny odolávat teplotám, které vznikají v přímém kontaktu s plamenem - bez vyložení šamotem by mohlo dojit k poškození BCL potažmo krbové konstrukce.