Crash block

Murovacie kamene CRASH BLOCK sú vibrolisované betónové bloky s rumplovaným (obitým) povrchom, ktorý imituje prírodný stavebný materiál. Používajú sa zvyčajne na výstavbu oplotenia, rámov, múrikov a okrasných stien, predovšetkým v záhradnej a mestskej architektúre, v parkoch, v areáloch určených k odpočinku a rekreácii aj v okolí rodinných domov. Povrch dokončenej stavby sa neomieta. K týmto murovacím kameňom sa hodia všetky dlažby s rumplovaným povrchom.

Ako zákrytové dosky na ukončenie múrikov a oplotenia sa používajú rumplované doplnkové tvárnice s odkvapovou drážkou (ZDR 200).

Kamene CRASH BLOCK sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.