Palisády a záhradné steny

Betónové palisády a záhradné steny a obruby PRESBETON® rôzných tvarov a profilov k vytváraniu okrasných stien, mimoúrovňových plôch, záhonov a ku spevneniu okrajov malých svahov.