Simple block

Murovací systém SIMPLE BLOCK je tvorený ósmimi typmi tvaroviek. Tieto tvarovky sú vyrábané s fazetou a sú určené pre technológiu bezškárového murovania. Tým pádom odpadá akékoľvek dodatočné rozmetanie škár. Pohľadové časti tvaroviek SIMPLE BLOCK nevyžadujú žiadnu ďalšiu povrchovú úpravu.

Systém týchto tvaroviek je určený pre výstavbu drobných stavieb, múrikov, oplotenia a pod. K ukončeniu stavby možno použiť originálne zákrytové dosky SIMPLE BLOCK (ZDS) alebo plné tvarovky AFU, prípadne si vybrať z ponuky univerzálnych zákrytových dosiek.

Tvarovky SIMPLE BLOCK sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.