Vegetačná a drenážna dlažba

Vegetačné a drenážne dlažby sú určené pre plochy s požiadavkou na vysokú priepustnosť zrážkových vôd do podkladových vrstiev.
.