TBM 1/65/33330 x 630 x 150

žľab Priekopový
330 x 630 x 150

Varianta

Množstvo

TBM 1/65/33 žľab Priekopový, Prírodná Hladký

Zadajte množstvo
Žľaby do dlažby sa pokladajú do dláždenej plochy na vhodné miesto k rýchlemu odvedeniu povrchovej dažďovej vody. Voda môže byť zvedená buď do terénu priesakom v škárach, alebo po ich utesnení do vsakovacej jamy, alebo do kanalizácie. Priekopové žľaby slúžia na vytvorenie dna cestných a iných priekop, ktorými odteká zrážková voda.

Technické parametre

ID
30200100
Rozměr palety
M 120x90
Měrná jednotka
kus
Paleta (ks)
32
Hmotnost (kg)
40.00
Hmotnost palety (kg)
1280
Počet (ks/m²)
0

Realizácie

Priekopový žľab TBM 1/65/33 prírodná, povrch hladký
Priekopový žľab TBM 1/65/33 prírodná, povrch hladký
Priekopový žľab TBM 1/65/33 prírodná, povrch hladký