žľab BARK

Žľaby do dlažby sa pokladajú do dláždenej plochy na vhodné miesto k rýchlemu odvedeniu povrchovej dažďovej vody. Voda môže byť zvedená buď do terénu priesakom v škárach, alebo po ich utesnení do vsakovacej jamy, alebo do kanalizácie. Priekopové žľaby slúžia na vytvorenie dna cestných a iných priekop, ktorými odteká zrážková voda.
Farba/povrch
Rozmery
d x š x v (mm)
kusov | m²
Celkem s DPH
— €
bez DPH
Vyberte variantu
ID
vyberte variantu
Rozměr palety
EUR 120x80
Měrná jednotka
kus
Paleta (ks)
18
Hmotnost (kg)
30.50
Hmotnost palety (kg)
549
Počet (ks/m²)
0

Realizácie

Žľab do dlažby BARK béžová/hnedá, povrch reliéfny
Žľab do dlažby BARK hnedá/čierna, povrch reliéfny
Žľab do dlažby BARK béžová/hnedá, povrch reliéfny
Systém BARK
Žlab BARK hnedá, povrch reliéfny

Dokumenty