Stratené bednenie

Stratené debnenie je určené pre všetky výstavby základových pásov rôznych druhov stavieb bez použitia klasického debnenia. Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá nutnosť po betonáži základy pracne odbedňovat. Všetky typy debnenia majú tzv. zámok, ktorý uľahčuje výstavbu, pretože tvarovky do seba jednoducho vzájomne zapadajú.

Stratené debnenie je mrazuvzdorné.