REZANÁ VÝROBA

REZANÉ FORMÁTY

Rezané formáty plošných dlažieb umožňujú vytvárať spolu so základnými formátmi 400 × 400 mm a 600 × 400 mm veľmi efektné a atraktívne skladby. Pre inšpiráciu bolo navrhnutých niekoľko základných skladobných variantov za použitia štyroch ponúkaných rezaných formátov plošných dlažieb – 98 × 98 mm, 400 × 98 mm, 198 × 198 mm, 400 × 198 mm. Množstvo farebných variantov je však takmer neobmedzené a z ponúkaných rezaných formátov je možné vytvoriť úplne originálny návrh podľa konkrétneho priania. Odporúčame však kombinovať iba podobné druhy povrchov.

Rezané formáty sú dodávané v min. dodacích lehôtách potrebných k realizáci objednávky (bežne do 10). V náročných prípadoch bude dodacia lehota upresnená výrobným závodom. Z technických dóvodov nie je možné vykonať rezané formáty výrobkov s povrchovou úpravou PCT.

Štandardný výrobok má rozmer 400 × 400 × 40 mm, rezané diely sú označené v zátvorke „rez", majú o 2 mm menší rozmer. Rezané formáty tvoria doplnkové príslušenstvo k základnému formátu plošných dlažieb 400 × 400 × 40 mm (alt. 600 × 40 × 40 mm), sú určené na doplnenie skladieb zo základných formátov a nie sú určené na samostatné dláždenie.

Spotreba jednotlivých formátov móže byť u zložitejších skladieb ovlyvnená konkrétnou pozíciou základných obrazcov odporúčame vykonať kalkuláciu spotreby na základe vykreslenia skladby do daného tvaru (výkresová dokumentácia).

POHĽADOVÉ HRANY PLOŠNÝCH DLAŽIEB
Plochy dláždené z plošných dlažieb možno pohľadovo ukončiť doplnkovými doskami s upravenou pohľadovou hranou. Tieto výrobky vznikajú zrezaním hrany dlažby a nalepením segmentu s totožným vzhľadom ako je povrch dlaždíc. Dlažby s pohľadovými hranami sa používajú na lemovanie a ukončenie chodníkov, terás, balkónov a iných pohľadovo priznaných okrajov plôch a konštrukcií vytváraných z plošných dlažieb. Úprava pohľadových hrán je možná na vybraných typoch výrobkov na formáte 400 × 400 × 40/ mm v prevedení s jednou alebo dvomi upravenými hranami (rohový prvok). Lepený spoj je na okraji dosky upravený brúsenou skosenou hranou. Dlažby s upravenými pohľadovými hranami sú vyrábané na zákazku s dodacou lehotou 4–6 týždňov.
Pohľadové hrany štandardne ponúkame pri nižšie uvedených plošných dlažbách.
NázovRozmery
d x š x v (mm)
Farba/povrch
Cena s DPH
kusov | m²
Zoznam
SIMONA
400 x 400 x 40
33,84 €/㎡
0 ks
Vyberte variantu
od 0 Kč
od 0 €
FATIMA
400 x 400 x 40
27,42 €/㎡
0 ks
Vyberte variantu
od 0 Kč
od 0 €
GRENA
400 x 400 x 40
33,84 €/㎡
0 ks
Vyberte variantu
od 0 Kč
od 0 €
TAŤÁNA
400 x 400 x 40
25,94 €/㎡
0 ks
Vyberte variantu
od 0 Kč
od 0 €
ALMA
400 x 400 x 40
39,88 €/㎡
0 ks
Vyberte variantu
od 0 Kč
od 0 €
HLADKÁ
400 x 400 x 40
20,44 €/㎡
0 ks
Vyberte variantu
od 0 Kč
od 0 €
KRUHOVÉ VÝREZY

Pri plošných dlažbách je možné zhotoviť kruhové výrezy s priemerom 40, 60, 80, 100 mm pre priechod konštrukcií dláždeným krytom alebo osadenie zabudovaného vonkajšieho osvetlenia. Pozícia jednotlivých otvorov bude odsúhlasená v rámci technického vyjasnenia pred prijatím objednávky.
ATYPICKÉ REZY

Dostupná CNC rezacia technológia umožňuje ponuku atypických rezov na prianie zákazníka. Z bežných plošných dlažieb je možné vytvárať atypické rezy priame aj zakrivené na prianie zákazníka a vytvárať tak originálne doplnkové formáty alebo kusové výrobky takmer ľubovoľného tvaru. Technológia ďalej umožňuje frézovanie do povrchu plošných dlažieb vo forme logotypov a nápisov.
Spracovanie objednávok:

PRESBETON Drahotuše, s. r. o., Hranická 272, 753 61 Drahotuše
E-mail: drahotuse@presbeton.cz, Telefón: +420 581 616 150