Sejdeme se na schodech

Mestský mobiliár
13. 11. 2021 5 minút čtení

Jednu z hlavních rolí hrají i u nového pavilonu Základní školy ve Smečně. Ten byl dokončen v rámci rozšíření komplexu školních budov koncem roku 2020 na návrh Ing. arch. Lukáše Čiháka a jeho týmu ze studia LCArch. Budova pavilonu harmonicky uzavírá školní pozemek a blok školních budov a zároveň ohraničuje stávající hřiště sloužící k rekreaci studentů. Vnitřní prostory jsou polyfunkční, slouží jako jídelna, ale i jako prostor pro volnočasové aktivity dětí, případně k setkávání obyvatel města.

 

Kontext definující obsah

Jelikož se jednalo o již několikáté rozšíření historické budovy školy, měl architekt Jan Čihák omezené působiště. „Při rozšiřování stávajícího objektu člověk vždy cítí zodpovědnost vůči prostoru a hmotě, do které se musí napasovat. Náš návrh tak definoval půdorys a dosavadní uspořádání prostoru. Půdorysně nová budova kopíruje vymezenou oblast a výškově nijak nepřesahuje stávající zástavbu. Hlavními materiálovými znaky nového pavilonu je černá barva obkladů na přízemní části, která je jakýmsi vymezením vůči původním budovám. Spojujícím prvkem je naopak dřevěný obklad, kterým jsme se inspirovali na již stojící tělocvičně. Další vymezující hmotou je beton, který se opakuje na stropech v exteriéru i interiéru a na venkovních zpevněných plochách kolem domu včetně velkorysého schodiště na jižní straně. Pro zmírnění dojmu z nové hmoty jsme použili výrazných přesahů horního patra oproti přízemí tak, aby pavilon působil subtilněji a jakoby levitoval. Propojení se stávající přístavbou zajišťuje prosklený krček bez podpor umocňující vzdušnost a lehkost.

 

Pobytové schody jako centrální exteriérový prvek

Výrazným exteriérovým prvkem jsou „pobytové“ schody z hladkého vibrolisovaného betonu táhnoucí se po celé délce fasády orientované do dvora. Schodiště tak dotváří prostor pro hru, setkávání a v letních měsících vyzývá k odpočinku. Sám autor dodává: „Pobytové schodiště s prvky jeviště jsme navrhli z důvodu prvotní myšlenky, která počítala s letním kinem. Tento plán se sice nerealizoval, nicméně schody zde zaujímají centrální pozici, která do celého konceptu hravého a společenského prostoru zapadá. S ohledem na charakter a využití schodů jsme vybrali hladké schodišťové dílce z vibrolisovaného betonu, který je esteticky velmi uspokojující a zároveň příjemný na dotek. Samotné dílce dodala společnost PRESBETON, která má s výrobou hladkého betonu bohaté zkušenosti, a navíc dokáže vyjít vstříc individuálním požadavkům architekta či projektanta. Kromě široké nabídky prefabrikovaných betonových komponentů je možné dohodnout i výrobu na míru.

 

Polyfunkční koncept posilující městskou komunitu

Jak potvrzuje Ing. Arch. Lukáš Čihák, hybnou silou celého projetu byla osvícená starostka, které na celém konceptu velmi záleželo i s ohledem na veřejné využití. „Všechny pobytové prostory jsme proto uzpůsobili pro multifunkční využití, což je patrné jak v exteriéru, tak ve vnitřních prostorách. Jídelna umístěná v přízemí budovy je díky pásu prosklených dveří bezprostředně propojena s exteriérem. Slouží nejen ke stravování místních dětí, ale i veřejnosti a využívaná je i v odpoledních hodinách. V prvním patře je pak v souvislosti s touto koncepcí centrální pobytová hala, která slouží i pro relaxaci během přestávek nebo jako prostor pro samostatnou práci v průběhu vyučování pro žáky s poruchou soustředění. V hale je velké pásové okno do dvora navozující dojem otevřeného prostoru. Skleněné zástěny naopak zajišťují částečné soukromí v případě potřeby práce s jednotlivci. Propojovací skleněný krček má také dvojí funkci: slouží pro šatny dětí prvního stupně a zároveň jako komunikace.“

 

Víceúčelové technologie pro příjemné a zdravé prostředí

Do koncepce multifunkčnosti objektu zapadá i technické vybavení. Systémy neslouží pouze jednomu účelu, ale zastávají většinou více funkcí či slouží pro více prostor. Tak je to například s podlahovým vytápěním, které v teplých měsících ochlazuje konstrukce pro dosažení optimální teploty uvnitř budovy. Obdobným způsobem je využito i centrální větrání, které střídá obsluhu jednotlivých prostor dle jejich aktuálního využití. V provozu to znamená, že během výuky se větrání přepíná na chodby a ostatní prostory a připravuje vzduch na přestávky, mezi vyučovacími hodinami pak provětrává učebny. Samozřejmostí je rekuperace vzduchu a jeho možná úprava v případě potřeby.