Vsakovacie dlažby

Vsakovacie dlažby VSK spĺňajú požiadavky na vysokú priepustnosť zrážkovej vody do správne pripraveného podložia. Zamedzí sa tak tvorbe prebytočnej vody na povrchu dlažby. Sú ideálnym riešením pre parkoviská a iné rozsiahle dláždené plochy, nielen v mestskom prostredí. Vsakovanie vody je umožnené špeciálnym použitím medzerovitého betónu. Všetky tieto dlažby sú mrazuvzdorné.

  • podpora prirodzeného kolobehu zrážkovej vody
  • vsakovanie priamo v mieste dopadu zrážkových vôd
  • šetrenie kpacity kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  • obmedzenie tvorby lokálnych záplav

  • ideálne riešenie pre parkoviska
  • dláždené plochy s minimálnou škárou
  • možnosť realizácie bezbariérového prístupného prostredia 
  • zlepšenie klimatických podmienok v urbanizovaných lokalitách