Žľaby

Betonové žľaby PRESBETON® vyrábame v niekoľkých variantoch pre rôzné účely použitia. Sú určené najmä pre ukončenie alebo zabudovanie do dlážděnej plochy, ale tiež pre realizaciu cestných priekop.