Dlažba pre nevidiacich

Ide o špeciálnu dlažbu s výrazne tvarovaným povrchom, je určená ako doplnok ku všetkým typom spevnených plôch tam, kde je nutné viesť nevidiacich a slabozrakých chodcov určitým smerom, napr. k prechodu pre chodcov, na zastávku MHD, ku vchodu do budovy a pod. Plastický povrch s výstupkami alebo vodiacou líniou je jednoznačne zistiteľný hmatovo pomocou palice i nášľapom. Dlažba pre nevidiacich sa vyberá aj s ohľadom na vytvorenie farebného kontrastu s okolitou plochou, pretože podstatná časť osôb so slabým zrakom sa orientuje dobre podľa vizuálneho farebného kontrastu použitých dlažieb.

Dlažby sú mrazuvzdorné a sú opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

Ide o materiál pre signálne, varovné a hmatateľné pásy pre nevidiacich. Výrobok je určený len pre vykonávanie varovných, signálnych a hmatných pásov definovaných vyhláškou č. 398/2009 Zb.