Mobiliár

Mobiliár PRESBETON® zahrňuje širokú škálu dizajnových prvkov určených pre betónové realizácie na verejných priestranstvách, peších zónach, v mestských parkoch, na námestiach, ale svoje uplatnenie nachádzajú tiež v priestoroch a záhradách v okolí rodinných domov.