Svahové tvárnice

Rímsky kváder je vyrábaný ako vibrolisovaný dvojblok a svojím povrchom pripomína prírodný štiepaný kameň. Používa sa k stavbe oporných stien, ktoré zabraňujú posuvu svahu. Ďalej je vhodný ako zábrana proti hluku, na pokrytie násypu a vytváranie svahových arkád. Prednosti tohto výrobku sú súdržnosť, pevnosť a stabilita steny.

Svahové tvárnice ARKTIK a NORDIK STONE sú určené na úpravu a spevnenie miernych svahov, na zriaďovanie mimoúrovňových plôch v mestskej a záhradnej architektúre a k vytvoreniu malých záhradných okrasných stien alebo múrikov.

Všetky tvárnice sú mrazuvzdorné a sú opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.