Systém G-ROW

Systém G-ROW je možné uplatniť bežným spôsobom ako jednotlivé finálne výrobky (napr. lavička, stojan na bicykle, kvetináč a pod.) alebo ako voľne kombinovateľné zostavy. Vďaka zhodnému pôdorysnému modulu podstavy 800 x 800 mm, je možné jednotlivé elementy, ktoré sú obsiahnuté v základných výrobkoch, vzájomne prepájať a skládat do tvarovo i funkčne odlišných foriem. Jedná sa o stavebnicový systém, ktorý architektom a projektantom poskytuje možnosť upravovať výslednú podobu podľa svojich konkrétnych predstáv a potrieb.

Pri návrhu série G-ROW bol kladený vysoký dôraz na trvanlivosť a odolnosť jednotlivých komponentov. Prevládajúcim materiálom je hladký pohľadový betón, ktorý zaručuje značnú rezistenciu voči poveternostným vplyvom a vandalizmu. Séria G-ROW pokrýva kompletné potreby mestského mobiliáru , obsahuje lavičky s operadlom i bez operadla, sedák, kvetináč, stojan na bicykle, odpadkový kôš aj deliací stĺpik, ktorý môže byť použitý súčasne ako prvok doplnkového verejného osvetlenia.