TBO 1-30 / 40

žľab priebežný skrátený
Žľaby do dlažby sa pokladajú do dláždenej plochy na vhodné miesto k rýchlemu odvedeniu povrchovej dažďovej vody. Voda môže byť zvedená buď do terénu priesakom v škárach, alebo po ich utesnení do vsakovacej jamy, alebo do kanalizácie. Priekopové žľaby slúžia na vytvorenie dna cestných a iných priekop, ktorými odteká zrážková voda.
Farba/povrch
vzhled varianty produktu
Prírodná
Hladký
Rozmery
d x š x v (mm)
kusov | m²
Celkem s DPH
— €
bez DPH
Zadajte množstvo
ID
31010200
Rozměr palety
EUR 120x80
Měrná jednotka
kus
Paleta (ks)
40
Hmotnost (kg)
24.00
Hmotnost palety (kg)
960
Počet (ks/m²)
0

Dokumenty