TBO 1-30 / 40400 x 300 x 100

žľab priebežný skrátený
400 x 300 x 100

Varianta

Množstvo

TBO 1-30 / 40 žľab priebežný skrátený, Prírodná Hladký

Zadajte množstvo
Žľaby do dlažby sa pokladajú do dláždenej plochy na vhodné miesto k rýchlemu odvedeniu povrchovej dažďovej vody. Voda môže byť zvedená buď do terénu priesakom v škárach, alebo po ich utesnení do vsakovacej jamy, alebo do kanalizácie. Priekopové žľaby slúžia na vytvorenie dna cestných a iných priekop, ktorými odteká zrážková voda.

Technické parametre

ID
31010200
Rozměr palety
EUR 120x80
Měrná jednotka
kus
Paleta (ks)
40
Hmotnost (kg)
24.00
Hmotnost palety (kg)
960
Počet (ks/m²)
0

Dokumenty

   Náhľad

  Prehlásenie o zhode - Prvky vonkajšej architektúry

  Stáhnout
   Náhľad

  Technický list - ŽĹABY DO DLAŽBY TBO 1-30 a 2-30 SK

  Stáhnout
   Náhľad

  Údržba betónových povrchov

  Stáhnout
   Náhľad

  Vápenné výkvety, impregnácia, čistenie

  Stáhnout
   Náhľad

  Vlastnosti drobného betónového tovaru

  Stáhnout