Hladká dlažba

Hladká dlažba predstavuje základný typ povrchu a je vhodná pre dláždenie chodníkov, zastávok, námestí, chodníkov pre cyklistov, plôch okolo obytných a rodinných domov, terasy či plochy s občasným pojazdom osobných automobilov. V ponuke je v hrúbkach od 37 do 62 mm, tzn. je vhodná pre ľahké a stredne ťažké zaťaženie.

Dlažbu je možné klásť aj na terče. Použitím veľkých formátov možno docieliť veľmi rýchle a efektívne pokládky.

Je mrazuvzdorná a opatrená vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

U formátu 400 x 400 mm si možno objednať aj úpravu pohľadovej hrany.