Priekopové žľaby

Priekopové žľaby slúžia na vytvorenie dna cestných a iných priekop, ktorými odteká zrážková voda.

Všetky žľaby sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.