Štrbinové žľaby

Štrbinové žľaby sa pokladajú do dláždenej plochy a sú určené k rýchlemu odvedeniu povrchovej dažďovej vody. Voda môže byť zvedená buď do terénu priesakom v škárach, alebo po ich utesnení do vsakovacej jamy, alebo do kanalizácie.

Všetky žľaby sú mrazuvzdorné a sú opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.