TBO 4-20 / 100 UL1000 x 205 x 200

Žľab do dlažby štěrbinový - koncový ľavý
1000 x 205 x 200

Varianta

Množstvo

TBO 4-20 / 100 UL Žľab do dlažby štěrbinový - koncový ľavý, Prírodná Hladký

Zadajte množstvo
Žľaby do dlažby sa pokladajú do dláždenej plochy na vhodné miesto k rýchlemu odvedeniu povrchovej dažďovej vody. Voda môže byť zvedená buď do terénu priesakom v škárach, alebo po ich utesnení do vsakovacej jamy, alebo do kanalizácie. Priekopové žľaby slúžia na vytvorenie dna cestných a iných priekop, ktorými odteká zrážková voda.

Technické parametre

ID
31061300
Rozměr palety
EUR 120x80
Měrná jednotka
kus
Paleta (ks)
9
Hmotnost (kg)
80.00
Hmotnost palety (kg)
720
Počet (ks/m²)
0