Systém H-E-X

Dizajnová rada mobiliára H-E-X je určená do mestského prostredia ulice, pešie zóny, námestia, ale súčasne tak aj do parku. Dlažba s kvetináčmi môže byť uplatnená v prímestskej zóne rodinných domov či vidieckom prostredí.

Dizajn tvaroslovia jednotlivých prvkov mobiliáru je inšpirovaný bionickými príkladmi z živočíšnej ríše. Hexagonálna geometria je jednou z najčastejšie sa opakujúcich prírodných geometrických foriem. Ako priama inšpirácia pre návrh dlažobného systému H-E-X poslúžia čadičové stĺpcové útvary, ktoré kryštalizujú do šesťúholníkových foriem.