Systém MODERN

Mestský mobiliár je súborom širokého sortimentu moderných, dizajnovo zaujímavých prvkov, ktoré dopĺňajú a obohacujú náš každodenný pohyb a život v uliciach miest i obcí. V našom sortimente nájdete všetko potrebné pre vybavenie verejných priestranstiev, ako sú parky, chodníky, komunikácie a ďalšie verejné aj súkromné ​​priestory.

Inšpiráciou Vám môžu byť nami navrhnuté systémy.