TBO 6-20 / 30

žľab
Žľaby do dlažby sa pokladajú do dláždenej plochy na vhodné miesto k rýchlemu odvedeniu povrchovej dažďovej vody. Voda môže byť zvedená buď do terénu priesakom v škárach, alebo po ich utesnení do vsakovacej jamy, alebo do kanalizácie. Priekopové žľaby slúžia na vytvorenie dna cestných a iných priekop, ktorými odteká zrážková voda.
Farba/povrch
vzhled varianty produktu
Prírodná
Hladký
Rozmery
d x š x v (mm)
kusov | m²
Celkem s DPH
— €
bez DPH
Zadajte množstvo
ID
31081300
Rozměr palety
M 120x90
Měrná jednotka
kus
Paleta (ks)
80
Hmotnost (kg)
14.60
Hmotnost palety (kg)
1168
Počet (ks/m²)
0

Realizácie

Žľab do dlažby TBO 6-20/30 prírodná, povrch hladký
Žľab do dlažby TBO 6-20/30 prírodná, povrch hladký

Dokumenty